Vývoz komunálneho odpadu rok 2019

Rozpis termínov na vývoz komunálneho odpadu v roku 2019, vývoz realizujú
TS Dolný Kubín a to
každý utorok párneho týždňa.   
Nádoby je potrebné vyložiť včas ráno a označiť žetónom.
(bez žetónu nebude odpad vysypaný)

Mesiac 1. termín 2. termín 3. termín
Január 08.01.2019 22.01.2019  
Február 05.02.2019  19.02.2019  
Marec 05.03.2019 19.03.2019  
Apríl 02.04.2019 16.04.2019 30.04.2019
Máj 14.05.2019 28.05.2019  
Jún 11.06.2019 25.06.2019  
Júl 09.07.2019 23.07.2019  
August 06.08.2019 20.08.2019  
September 03.09.2019 17.09.2019  
Október 01.10.2019 15.10.2019 29.10.2019
November 12.11.2019 26.11.2019  
December 10.12.2019 24.12.2019