Vývoz komunálneho odpadu rok 2021

Rozpis termínov na vývoz komunálneho odpadu v roku 2022, vývoz realizujú
TS Dolný Kubín a to
každý utorok nepárneho týždňa.   
Nádoby je potrebné vyložiť včas ráno a označiť žetónom.
(bez žetónu nebude odpad vysypaný)

Mesiac 1. termín 2. termín 3. termín
Január 04.01.2022 18.01.2022  
Február  01.02.2022 15.02.2022  
Marec 01.03.2022 15.03.2022 29.03.2022
Apríl 12.04.2022 26.04.2022  
Máj 10.05.2022 24.05.2022  
Jún 07.06.2022 21.06.2022  
Júl 05.07.2022 19.07.2022  
August 02.08.2022 16.08.2022 30.08.2022
September 13.09.2022 27.09.2022  
Október 11.10.2022 25.10.2022  
November 08.11.2022 22.11.2022  
December 06.12.2022 20.12.2022