Vývoz komunálneho odpadu rok 2021

Rozpis termínov na vývoz komunálneho odpadu v roku 2021, vývoz realizujú
TS Dolný Kubín a to
každý utorok nepárneho týždňa.   
Nádoby je potrebné vyložiť včas ráno a označiť žetónom.
(bez žetónu nebude odpad vysypaný)

Mesiac 1. termín 2. termín 3. termín
Január 05.01.2021 19.01.2021  
Február  02.02.2021 16.02.2021  
Marec 02.03.2021 16.03.2021 30.03.2021
Apríl 13.04.2021 27.04.2021  
Máj 11.05.2021 25.05.2021  
Jún 08.06.2021 22.06.2021  
Júl 06.07.2021 20.07.2021  
August 03.08.2021 17.08.2021 31.08.2021
September 14.09.2021 28.09.2021  
Október 12.10.2021 26.10.2021  
November 09.11.2021 23.11.2021  
December 07.12.2021 21.12.2021