Vývoz komunálneho odpadu rok 2023

Rozpis termínov na vývoz komunálneho odpadu v roku 2023, vývoz realizujú
TS Dolný Kubín a to
každý utorok nepárneho týždňa.   
Nádoby je potrebné vyložiť včas ráno a označiť žetónom.
(bez žetónu nebude odpad vysypaný)

Mesiac 1. termín 2. termín 3. termín
Január 03.01.2023 17.01.2023 31.01.2023
Február  14.02.2023 28.02.2023  
Marec 14.03.2023 28.03.2023  
Apríl 11.04.2023 25.04.2023  
Máj 09.05.2023 23.05.2023  
Jún 06.06.2023 20.06.2023  
Júl 04.07.2023 18.07.2023  
August 01.08.2023 15.08.2023 29.08.2023
September 12.09.2023 26.09.20223  
Október 10.10.2023 24.10.2023  
November 07.11.2023 21.11.2023  
December 05.12.2023 19.12.2023