Vývoz ostatného odpadu

Vývoz ostatného odpadu obce Vyšný Kubín v roku 2020

Elektroodpad vývoz 2 x do roka: 1 x na jar a 1 x v jeseni – firma EKORAY Námestovo

Veľkoobjemové kontajnery – na veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad
sú po celý rok pristavené v areáli hasičskej zbrojnice

Sklo - kontajnery na sklo
zelené zvony - 2 ks pred budovou Jednota
modré búdky – 2 ks vedľa veľkej bytovky
modré búdky – 1 ks vedľa firmy p. Povalu
modré búdky – 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
modré búdky – 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.
(odvoz 10.01.2019, 14.02.2019, 14.03.2019, 11.04.2019, 09.05.2019, 13.06.2019,.07.2019,.08.2019,.09.2019,.10.2019,.11.2019,.12.2019)

 

 

                                                                                                               Ing. Antonín Zámečník
                                                                                                                       starosta obce