Vývoz ostatného odpadu

Vývoz ostatného odpadu obce Vyšný Kubín v roku 2021

Elektroodpad vývoz 2 x do roka: 1 x na jar a 1 x v jeseni – firma EKORAY Námestovo

Veľkoobjemové kontajnery – na veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad
sú po celý rok pristavené v areáli hasičskej zbrojnice

Sklo - kontajnery na sklo
zelené zvony - 2 ks pred budovou Jednota
modré búdky – 2 ks vedľa veľkej bytovky
modré búdky – 1 ks vedľa firmy p. Povalu
modré búdky – 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
modré búdky – 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.
(odvoz 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 19.04.2021, 17.05.2021, 14.06.2021, 12.07.2021, 16.08.2021, 13.09.2021, 08.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021)

 

 

 

                                                                                                               Ing. Antonín Zámečník
                                                                                                                       starosta obce