Vývoz ostatného odpadu

Vývoz ostatného odpadu obce Vyšný Kubín v roku 2020

Elektroodpad vývoz 2 x do roka: 1 x na jar a 1 x v jeseni – firma EKORAY Námestovo

Veľkoobjemové kontajnery – na veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad
sú po celý rok pristavené v areáli hasičskej zbrojnice

Sklo - kontajnery na sklo
zelené zvony - 2 ks pred budovou Jednota
modré búdky – 2 ks vedľa veľkej bytovky
modré búdky – 1 ks vedľa firmy p. Povalu
modré búdky – 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
modré búdky – 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.
(odvoz 16.01.2020, 13.02.2020, 12.03.2020, 16.04.2020, 14.05.2020, 11.06.2020, 16.07.2020, 18.08.2020, 17.09.2020, 19.10.2020, 19.11.2020, 17.12.2020)

 

 

 

                                                                                                               Ing. Antonín Zámečník
                                                                                                                       starosta obce