Zápisnice z rokovaní OZ 2018

Zápisnica z rokovania OZ 01/2018 z 15.03.2018  (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 02/2018 z 15.06.2018  (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 03/2018 z 16.08.2018  (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 04/2018 z 08.11.2018  (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 05/2018 z 23.11.2018  (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 06/2018 z 27.12.2018  (DOC)