Zápisnice z rokovaní OZ 2019

Zápisnica z rokovania OZ 01/2019 z 07.03.2019  (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 02/2019 z 11.04.2019  (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 03/2019 z 30.05.2019  (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 04/2019 z 27.06.2019  (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 05/2019 z 26.09.2019  (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 06/2019 z 30.10.2019  (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 07/2019 z 28.11.2019  (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 08/2019 z 11.12.2019  (DOC)