Zápisnice z rokovaní OZ 2020

Zápisnica z rokovania OZ 01/2020 z 30.01.2020 (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 02/2020 z 04.03.2020 (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 03/2020 z 20.05.2020 (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 04/2020 z 18.06.2020 (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 05/2020 z 06.08.2020 (DOC)
Zápisnica z rokovania OZ 06/2020 z 24.09.2020 (PDF)
Zápisnica z rokovania OZ 07/2020 z 22.10.2020 (PDF)
Zápisnica z rokovania OZ 08/2020 z 26.11.2020 (PDF)
Zápisnica z rokovania OZ 09/2020 z 10.12.2020 (PDF)