Zápisnice z rokovaní OZ 2021

Zápisnica z rokovania OZ 01/2021 z 18.02.2021 (pdf)
Zápisnica z rokovania OZ 02/2021 z 31.03.2021 (pdf)
Zápisnica z rokovania OZ 03/2021 z 12.05.2021 (pdf)
Zápisnica z rokovania OZ 04/2021 z 24.06.2021 (pdf)
Zápisnica z rokovania OZ 05/2021 z 30.09.2021 (pdf)
Zápisnica z rokovania OZ 06/2021 z 11.11.2021 (pdf)
Zápisnica z rokovania OZ 07/2021 z 09.12.2021 (pdf)