Zápisnice z rokovaní OZ 2021

Zápisnica z rokovania OZ 01/2021 z 18.02.2021 (pdf)
Zápisnica z rokovania OZ 02/2021 z 31.03.2021 (pdf)