Zápisnice z rokovaní OZ 2022

Zápisnica z rokovania OZ 01/2022 z 10.02.2022 (PDF)
Zápisnica z rokovania OZ 02/2022 z 31.03.2022 (PDF)